ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА

ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА – Създадена от д-р Хамер.
ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА разклаща из основи много от съществуващите теории на традиционната медицина. Според д-р Хамер обяснение на заболяването като целенасочено взаимодействие между душата, мозъка и съответния орган опровергава възгледа, че болестта възниква по случайност или в резултат на грешка на природата.

ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА.pdf

ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА – документален филм / видео