ЙОДИС КОНЦЕНТРАТ – Нова по-силна концентрация!

06 ЙОД - Йодис Концентрат
Йодис Концентрат нова по-голяма концентрация 70 мг/куб.дм., в 250 мл бутилка. Старата модификация на Йодис Концентрат беше концентрация 20 мг/куб.дм. в 500 мл бутилка. Старата концентрацията 20 мг/куб.дм. на Йодис Концентрат се спира от производство.  Подробности >>> Йодис Концентрат Аналог в света няма! Йодис Концентрат - минерална вода, обогатена по специална технология с термически стабилен, биологично активен йод. Продуктът е без цвят, без миризма, без противопоказания. Разтвореният във вода биологично активен йод леко минава през мембраната на клетката и също така леко се извежда, без да се натрупва. Това изключва превишаване на допустимите дози на йод и възникване на негативни реакции. Продуктът е абсолютно безвреден. Пригоден за всички - от бебета до възрастни хора. Подробности >>> Подобни: ЙОД СЕЛЕНУМ ЙОДИС КОНЦЕНТРАТ И ЙОД СЕЛЕНУМ СРАВНЕНИЕ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ ЛЕЧЕНИЕ - ИЗБЕРИ САМ ЩИТОВИДНА…
Read More