ОСТЕОХОНДРОЗАТА НЕ Е ПРИСЪДА!

14 ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
Остеохондрозата не е присъда! - полезна книга за всички. Автор: Сергей Михайлович Бубновски НЕ на корсетите, хапчетата, инжекциите... и другите по- добни методи за унищожаване на мускулите. ДА на ЗДРАВЕТО, ТРУДА, ТЪРПЕНИЕТО, ОЧИСТВАНЕТО! Книгата е написана на  достъпен език. Тя ще ви помогне да запазите или да си върнете здравето, ще е интересна за широк кръг читатели. Сергей Михайлович Бубновски е доктор на медицинските науки, професор, автор на принципно нови неоперативни методи за лечение на гръбнака и ставите, създател на най новото направление в медицината – кинезитерапията, при което болният сам насочва собствените си сили към оздравяването чрез вътрешните си резерви и разбирането за състоянието на своето тяло. Методиката му е получила признание в широки кръгове на медицинската общност. От 1989 година в Русия и в чужбина се появиха над…
Read More