ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА

16 ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА - Създадена от д-р Хамер. ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА разклаща из основи много от съществуващите теории на традиционната медицина. Според д-р Хамер обяснение на заболяването като целенасочено взаимодействие между душата, мозъка и съответния орган опровергава възгледа, че болестта възниква по случайност или в резултат на грешка на природата. ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА.pdf ГЕРМАНСКА НОВА МЕДИЦИНА - документален филм / видео    
Read More